welkom op deze vernieuwde site

  


 
 
 

       
 
       
 	 
Verervingen

Veelvuldig moet men de term vererving horen,zonder dat men precies kan vertellen hoe het nou in elkaar zit en wat de uitslag zal zijn van verschillende combinaties.In dit artikel dat bedoeld is voor de praktische kweker, zal ik me niet verdiepen in de genetische achtergronden, maar een meer praktische aanpak gebruiken om het zo voor iedereen begrijpbaar te houden.

Kleurveranderingen kunnen veroorzaakt worden door speciale voeding,of door het niet goed functioneren van de organen. Een andere oorzaak van een kleurverandering kan zijn stralingen zoals röntgenstraling of radioactieve straling en zelfs bliksemstraling kan de genen van de in de eikiem aanwezige chromozomen veranderen.

Alleen kleurafwijkingen die genetisch doorgegeven worden aan het nageslacht noemen we een mutatie.Een kleurafwijking die spontaan ontstaat uit een wildkleur exemplaar en die niet het product is van andere kleurafwijkingen noemen we een primaire mutatie (b.v. amelanistiesch).Kleurafwijkingen die ontstaan uit twee reeds bestaande kleuren noemen we een secundaire mutatie ( b.v snow).Verder bestaat er nog een vorm van kleurverandering en dat is het selectief kweken op deze in het begin kleine afwijking ( b.v bloodred ), dit noemen we selectieve kweek, die later dan recessieve kenmerken hebben.

Er zijn verschillende verervingsvormen namelijk een geslachtsgebonden een recessieve en een dominante vorm.Zover ik weet is er in de slangenwereld maar een vorm namelijk de recessieve en sinds enkele jaren komen er ook enkele dominante verervingen voor. Een mutatie vererfd volgens een vast patroon dat we van te voren kunnen voorspellen.In de hieronder staande tabellen is alles aangegeven in percentages,dit is echter een theoretische benadering en is gemeten uit een groot aantal uitkomsten.

We zullen ons dus bezig houden met de recessieve mutatie vorm,waarbij het mannetje en ook het vrouwtje een kleurafwijking verborgen in de genen kan hebben in de slangenwereld heterosygoot genoemd .( Dit laatste is ook een vertrouwenskwestie tussen de kwekers want je kunt niet aan het dier zien wat hij verborgen met zich mee draagt

Verder hebben we ook nog een patroon afwijking namelijk motley, gestreept en zigzag.Al deze patronen vererven recessief en het schijnt zo te zijn dat het motley en het gestreepte patroon op een gen zou liggen,waardoor het nooit zeker is of het nu motley,gestreept of zelf iets er tussen in zal worden.Er is kortgeleden een nieuwe patroonvariant ondekt de Teserra en deze zou dominant vererven,maar deze staat nog in de kinderschoenen, enhet is nog de vraag of dit klopt.

DE RECESSIEVE VERERVING

Als voorbeeld neem ik een wildvorm en een amelanistiesche.( Wie het mannetje is of het vrouwtje is niet van belang de uitkomst is hetzelfde).In de onderstaande tabel worden er afkortingen gebruikt heterosygoot is afgekort tot ( hetro ) , en amelanisties wordt rood genoemd.

  Wildkleur     Rood
50% wildkleur hetro rood   50% wildkleur hetro rood
     
     

  Wildkleur     Wildkleur hetro rood
25% wildkleur hetro rood   25% wildkleur hetro rood
25% wildkleur   25% wildkleur
     

  Wildkleur hetro rood     Wildkleur hetro rood
25% wildkleur hetro rood   25% wildkleur hetro rood
12,5% rood   12,5% rood
12,5% wildkleur   12,5% wildkleur

 

  Rood     Wildkleur hetro rood
25% wildkleur hetro rood   25% wildkleur hetro rood
25% rood   25% rood
     

 

  Rood     Rood
50% rood   50% rood
     
     

Zoals men kan zien in de hierboven staande tabel dat men niet altijd zeker is dat een dier heterosygoot voor een kleur is want in de combinatie wildkleur heterosygoot voor rood x wildkleur heterosygoot voor rood ziet men dat er rode jongen uit komen wildkleur heteosygoot voor rood jongen en wildkleur jongen uit komen.Dus welke van de wildkleurige jongen is dan heterosygoot voor rood,dit kan men niet met zekerheid zeggen dus men noemt deze kans heterosygoot voor rood.

In de bovenstaande tabel kan men dus de rode kleur vervangen door :

Primaire kleuren:

Amelanisties

Anerytheries type A

Anerytheries type B

Hypomelanisties

Caramel

Lavendel

Cinder

Tesserra

Patronen:

Motley

Gestreept

Zigzag

Uit deze primaire kleuren kan men dus secundaire kleuren maken bijvoorbeeld uit een anerysterische maal een hypo zal het resultaat zijn een ghost dit pas in de tweede generatie wel te verstaan.Maar er zijn nog meer mogelijkheden namelijk de verschillende wildkleur fases,want ook de wildkleur is te vervangen door andere wildkleuren die in bepaalde streken voorkomen en ook hier zullen we dan weer nieuwe kleuren krijgen die eigenlijk ook primair zijn.Voorbeeld hiervoor is de combinatie van een Miami phase maal een hypomelanistiese, hiervan zal het resultaat zijn een crimson,dit ook pas in de tweede generatie.

In de bovenste tabel kan men de wildkleur ook vervangen door :

Miami phase, Orange phase , Silver phase, Olive phase, Choclate phase, Rosy phase

U ziet dat er nog veel te doen staat in het kweken van kleurvariaties in deze slangensoort, want al deze kleuren kunnen nog eens gecombineerd worden met de patronen die we reeds hebben dit is dan een drievoudige mutatie oftewel een tertiaire mutatie.Even nog een kleine opmerking is dat het volgens mij leuker en spannender is om met heterosygoot dieren te werken om de eenvoudige redenen dat er van alles uit kan komen.