welkom op deze vernieuwde site

  


 
 
 

       
 
       
 	 
Aanschaf

Stel u bent van plan om een slang aan te schaffen.Dan zijn er enkele feiten om op te letten.Zorg ten eerste dat er een geschikt terrarium voor het dier beschikbaar is, en dat u al enigszins op de hoogte bent van de gedragingen en eisen van de aan te schaffen soort.Ook is het verstandig om na te denken of hier ook op llangere temijn aan voldaan kan worden.Zijn de overige huisgenoten het er mee eens dat er een slang in huis komt,of zijn er gemeentelijke bepalingen tegen het houden van dieren enz.Zijn de uitkomsten in uw voordeel en u gaat daadwerkelijk een dier aanschaffen,houdt dan de volgende regels in acht.Maakt het dier een goede indruk? Is het terrarium schoon? Zijn er andere ( slecht uitziende ) dieren in hetzelfde terrarium ?Ziet het dier er krachtig uit ? Reageert het alert op zijn omgeving ?Zijn de ogen helder ? Is het dier vrij van wonden en of bulten ? Is de cloaca schoon en zijn er geen oude vervellingsresten ?Is de bek schoon vrij van overtollig slijm en bloedinkjes ? Vraag wat het dier eet diepvries of levend. Bent u tevreden over het dier dan kunt u tot aanschaf over gaan.     

Quarantaine :

Nieuw aangeschafte dieren of dieren die ziekteverschijnselen vertonen moeten in een apart terrarium worden gehouden dat zeer steriel ingericht moet worden en liefst in een andere ruimte plaatsen dan waar al dieren aanwezig zijn.De termijn van de quarantaine dient minimaal acht tot twaalf weken te bedragen. Laat het dier in deze periode zoveel mogelijk met rust,voorkom stress en hanteer het dier alleen voor de noodzakelijke handelingen.  In deze perioden moet men het dier nauwlettend in de gaten houden en na de eerste ontlasting deze laten onderzoeken op parasieten, mochten deze aanwezig zijn de behandeling ervan starten.Is het dier na deze periode vrij van parasieten en eet het goed dan plaats het in een permanent terrarium.

Huisvesting :

Met uitzondering van enkele specifieke soorten kunnen de meeste slangen worden gehuisvest in een standaard terrarium.Dit standaard terrarium dient uiteraard aan het formaat van de te houden soort worden aangepast.Houden we b.v. twee koren slangen dan kan men voldoen met 100 x 50 x 50.Buiten de standaard verkrijgbare terrarium´s kan men ook zelf aan de slag om een houten terrarium te bouwen ( voor meer info zie terrarium ),het voordeel is dat men de maatvoering zelf in de hand heeft en dat in een houten terrarium makkelijk takken kunnen worden bevestigd.                      

Inrichting van een terrarium :

De inrichting van een terrarium kan op verschillende manieren gebeuren en is afhankelijk van soort,smaak,doel,efficiëntie, enz.Het is voor de hand liggend dat voor kleine soorten het inrichten natuurlijker kan dan voor grote zware soorten.Gezien het formaat en gewicht van grotere soorten zal een inrichting met planten e.d. geen lang leven beschoren zijn. Dit houd in dat voor grotere soorten het terrarium effectiever iingericht wordt dan voor kleinere soorten, bodembedekking een waterbak en een of meerdere schuilplaatsen.Deze manier van inrichten zorgt er wel voor dat routineklussen in het terrarium snel en doelmatig zijn uit te voeren,en de hygiene optimaal kan worden gewaarborgd.Voor de kleinere soorten is het mogelijk de inrichting wat natuurlijker te maken met planten, kurk of boomschors,dit geeft het geheel een fraaier aanzien,maar vereist veel meer onderhoud.  Zelf heb ik de inrichting simpel gehouden dit ook gezien het aantal als je 100 dieren op 52 terrriums heb begrijpt u waarom . Als bodembedekking gebruik ik een laag kranten met houtkrullen en zorg ik ervoor dat er meerdere schuilplaatsen zijn die gericht zijn op de soort of biotoop van de dieren.

Water :

Water moet altijd aanwezig zijn, zoals gezegd in kleine of grote bassins,liefst met een deksel waar een gat in gemaakt is waar het dier door binnen kan,de verdamping is minder en het is dan een schuilplaats extra waar ze graag vertoeven zeker voor een vervelling.Op deze mannier hoef je het water niet iedere dag te verversen twee maal in de week is voldoende mits niet vervuild door uitwerpselen.   

Voeding :

De voeding van slangen levert over het algemeen geen problemen op. Uitgaande van gezonde dieren kunnen we globaal het volgende voedingsschema aanhoude.Jonge dieren een tot twee prooidieren van passende grootte per 5 tot 7 dagen.Dieren vanaf een jaar volstaan met een prooidier op de 7 dagen.Als prooidieren kunnen worden gebruikt muizen, ratten, hamsters, cavia, konijnen e.d varierend in groote van pasgeboren tot volwassen dieren.De meeste slangen zullen naast levende ook dode prooidieren accepteren en andersom ook natuurlijk.Zelf voer ik levend omdat dit toch wat beter en sneller gepakt wordt, maar diepvries heeft ook zijn voordelen met betrekking tot voorraad, stank en uitwerpselen in het terrarium als voorbeeld.Sommige pasgeboren slangen weigeren om zoogdieren te eten.Dit zijn dikwijls soorten die in de natuur kleine hagedissen,vogels,kikkers e.d. op hun dieet hebben staan,dit moeten we zien te doorbreken en dat kan op verschillende manieren.Leg afwisselend een dode/ levende prooi vlak voor de opening van de schuilplaats.Voer afwisselend overdag en dan eens s´nachts.Neem de prooi met een pincet en tik zacht tegen de neus van de slang , maak ze een beetje agressief en vaak bijt ze dan in de prooi laat deze dan langzaam los en vaak wordt ze dan verslonden.Vaak beschadig ik het hoofd van de prooi waardoor er bloed vrijkomt en dat is moeilijk te weerstaan of en dat werkt ook prima een beetje eiwit op de kop van de prooi strijken en blijf dit om de paar dagen proberen.Ten slotte laat nooit een levende prooi bij de slang zonder toezicht.Dit kan er toe leiden dat een slang aangevallen wordt, en dan kunnen er ernstige verwondingen onstaan die zelf tot de dood van de slang kunnen leiden. En zorg er altijd voor dat nooit twee slangen bij elkaar zijn op het moment van voeren.

Kweken :

Het spreekt vanzelf dat als we willen kweken de dieren in een optimale conditie moeten zijn.Dit betekend geen vette maar goed doorvoede dieren.En dat veel dieren een minimale leeftijd moeten hebben met een winterrust van een bepaalde periode ,die afhangkelijk is van de soort.En het belangrijkste is twee verschillende geslachten,u zult niet de eerste en ook niet de laatste zijn die met twee mannen of twee vrouwen wacht op jongen cq eieren.

Ziekten en afwijkingen :

Het kan voorkomen dat een slang zijn oude huid niet in een keer verliest,maar dat deze er in stukjes afkomt.Dit is vaak te wijten aan verkeerde omstandigheden in het terrarium zoals een te droge omgeving.Plaats dan een bak gevuld met vochtig mos of houtkrullen in het terrarium waar ze dan graag in vertoeven en met de vervelling komt het wel goed.Grote zware slangen vervellen meer in een stuk maar wrijven de huid er in stukken vanaf.

Voedselweigering :

Slangen vasten vaak enkele maanden per jaar om uiteenlopende redenen, b.v. een nieuwe omgeveing een nieuwe partner,stress, aankondiging van de winterrust, paringstijd enz.Als u er zeker van bent dat uw dieren gezond zijn kan dit geen kwaad als ze enkele weken vasten,wel blijven opletten dat de dieren niet te veel afvallen en dat er geen abnormaal gedrag vertoond wordt.

Braken :

Braken komt voor als dieren gehanteerd worden kort nadat ze hebben gegeten.Ook wil een plotselinge hoeveelheid licht of een andere oorzaak van schrikken ervoor zorgen dat ze de prooi opbraken. Dieren die te koud worden gehouden en daardoor hun voedsel niet kunnen verteren braken ook na enkele dagen hun prooi weer uit maar meestal zijn dit incidentele gevallen.Houd het braken aan ga dan naar iemand die verstand van zaken heeft want dit kan verschillende oorzaken hebben.